رزومه

تحصیلات

دکتری

مهندسی مکانیک  گرایش تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

کارشناسی

مهندسی مکانیک  گرایش طراحی جامدات

مقالات خارجی

Experimental study of parameters and high-order values of velocity in the behind wake of a vehicle model (international journal of automotive engineering)

Experimental study and compare of the characteristics of the wake of a car model in steady and unsteady flow (international journal of advanced design and manufacturing technology)

Experimental Investigation Characteristics of the Related Wake of Linear Compressor by Hot-Wire Anemometer (international journal of advanced design and manufacturing technology)

Experimental Investigation of the Aerodynamic of a Car Model (International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology)

experimental investigation of the triler wake effects on drag force coefficient of car model (13 th annual and 2 nd international fluid dynamics conference 26-28 oct. 2010)

measurement of the velocity in the near wake of a car model located at the wake of a triler(13 th annual and 2 nd international fluid dynamics conference 26-28 oct. 2010)

experimental investigation on the effects of roughness element with same height on velocity profile of flat plate boundary layer(13 th annual and 2 nd international fluid dynamics conference 26-28 oct. 2010)

experimental investigation on the effects of roughness element with same height on intensity profile of turbulence flow of flat plate boundary layer(13 th annual and 2 nd international fluid dynamics conference 26-28 oct. 2010)

experimental investigation of the near wake of a trailer model( 19 th annual conference on mechanical engineering (isme 2011)

مقالات داخلی

بررسی تجربی نوسانات، پارامتر­ها و مقادیر مرتبه بالای سرعت در دنباله­ی یک مدل خودرو ( نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر)

مطالعه تجربی کاهش ضریب پسا­ی یک مدل خودرو توسط کنترل فعال جریان در دنباله( نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر)

بررسی تجربی دنباله یک مدل خودرو با استفاده از داده های حاصل از جریان سنج سیم داغ در جریان ناپایا( نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز)

بررسی تجربی اثرات جریان شتابدار روی نوسانات، پارامتر­ها و مقادیر مرتبه بالای سرعت در دنباله­ی یک مدل جریانبند( نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز)

بررسی تجربی تاثیر اندازه شتاب جریان روی پارامترهای دنباله و ضریب پسای یک مدل خودرو در جریان شتابدار ( نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز)

مطالعه تجربی اثرات جریان شتابدار روی پارامترهای دنباله و ضریب پسای مدل خودرو (مجله مکانیک سازه ها و شاره ها)

بررسی تجربی اثر دنباله یک مدل تریلر روی آیرودینامیک یک مدل خودرو (نشریه علمی پژوهشی مکانیک و هوافضا دانشگاه امام حسین)

بررسی تجربی اغتشاشات دنباله یک مدل پایه خودرو واقع در دنباله یک مدل تریلر (18 همایش بین المللی مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف 21-23  اردیبهشت 1389)

بررسی تجربی ضریب نیروی پسا یک مدل خودرو به روش wake-survey (18 همایش بین المللی مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف 21-23 اردیبهشت 1389)

اندازه گیری سرعت در دنباله یک سیلندر دایره ای در جریان ناپایا(دهمین کنفرانس هوا فضا - دانشگاه تربیت مدرس)

مطالعه تجربی تاثیر دو پروفیل مختلف کلاهک دودکش بر روی پدیده برگشت جریان(مطالعه تجربی تاثیر دو پروفیل مختلف کلاهک دودکش بر روی پدیده برگشت جریان)

بررسی تجربی دنباله یک مدل خودرو با باربند آیرودینامیکی و مکعبی ساده ( چهاردهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران – تهران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)

بررسی تجربی تأثیر باله انتهایی بر نیروی پسا یک مدل خودرو (بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران- دانشگاه یزد اردیبهشت 95)

راه حل تحلیلی تقریبی از هدایت گرما در کره توخالی در سرعت های ما فوق صوت (سیزدهمین کنفرانس انجمن هوا فضا و علوم وابسته- تهران زمستان 92)

طرح های پژوهشی

بررسی عددی و آزمایشگاهی ارتقا گرید و کاهش انتشار آلاینده های اجاق گازهای خانگی با توجه به هندسه مختلف )نازل ورودی، ارتفاع ظرف، تغییر در تعداد و زاویه مسیر جریان خروجی( سرشعله ها (ناظر و مشاور صنعتی)

بررسی تجربی دنباله یک مدل پایه خودرو در جریان ناپایا (دانشگاه حکیم سبزواری)(مجری)

بررسی تجربی دنباله سیلندر دوار(دانشگاه حکیم سبزواری) (مجری)